GARAŽA

ULICA BANJSKA br.17

Ulaz u garažu je obezbeđen putem auto lifta iz Banjske ulice. Garaža je u 2 nivoa. Cena parking mesta je 10.000 €.