ULICA BANJSKA br.17

BEOGRAD

LOKAL

15.68m2

LOKAL

Lokal se nalazi u sklopu stambene zgrade, otvoren ka Banjskoj ulici.